Teckenspråksträffar blogg

SVT Nyheter - teckenspråkstolkat om coronaviruset, 16/3 och 15/3

17 mar 2020

Söndag 15/3 kl 16.40 höll statsminister Stefan Löfven pressträffen tillsammans med generaldirektören för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Dan Eliasson, generaldirektören för socialstyrelsen Olivia Wigzell samt generaldirektören för folkhälsomyndigheten Johan Carlsson.

OBS! Det finns inte enda teckenspråkstolkat hos SVT och övriga nyheter. Regeringen är enda som har egen webben med teckenspråkstolkat. 

Klicka här på pilknappen så filmen börjar. Eller klicka på direktlänken: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/03/presstraff-med-statsministern1/

Måndag 16/3 kl 16.20 - SVT Nyheter direkt med teckenspråkstolkat på tv om finland stänger skolorna pga coronaviruset. Teckenspråkstolken dyker upp i rutan om ca 22 sekunder, så ni vet. Klicka här direktlänken: https://www.svtplay.se/video/26027712/nyheter-direkt/finland-stanger-skolorna-pga-coronaviruset?start=auto

Måndag 16/3 kl 20.00 - SVT Nyheter med teckenspråkstolkat om coronaspecial: Svar på dina frågor.

Hur utvecklas smittan just nu? Hur klarar Sverige den här situationen? Hur ska vi skydda de allra mest utsatta, multisjuka och äldre? Vad händer med ekonomin? Vad händer med ekonomin? Kommer turistbranschen att överleva? Hur påverkas våra relationer av detta? Får jag krama mormor? Kommer vi att förhålla oss mot varandra i samhället på helt nya sätt?Hur länge kommer virusutbrottet att hålla på? Vad vill du veta om coronaviruset? Ställ dina frågor till våra experter i studion.

Klicka här direktlänken: https://www.svtplay.se/video/26012400/nyheter-direkt/coronaspecial-svar-pa-dina-fragor?start=auto

Måndag 16/3 kl 22.14 - SVT Nyheter med teckenspråkstolkat om största börsraset på 30 år. Klicka här direktlänken: https://www.svtplay.se/video/26033232/nyheter-direkt/storsta-borsraset-pa-30-ar?start=auto

 

Folkhälsomyndigheten - pressträffen om covid 19 med teckenspråkstolkat 16/3

16 mar 2020

Folkhälsomyndigheten pressträffen med teckenspråktolkat började kl 13.55 idag måndag 16 mars 2020.

SVT NYHETER med egen teckenspråkstolkar sände direkt på TV också på folkhälsomyndigheten pressträffen. Klicka här direkt länken: https://www.svtplay.se/video/26019900/nyheter-direkt/folkhalsomyndigheten-om-det-senaste-kring-coronaviruset?start=auto

Ni kan klicka här på pil knappen, så filmen börjar och titta på folkhälsomyndighetens youtube eller klicka direkt länken: https://www.youtube.com/watch?v=n2MajAQvpY8&feature=youtu.be 

Krisinformation.se - Teckenspråkstolkad information om covid-19

12 mar 2020

Läs här eller klicka på krisinformation.se webben på teckenspråk om coronavirus covid 19 på direkt länken: https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/teckensprakstolkad-information-om-covid-19

 

Myndigheterna om det nya coronaviruset

Stanna hemma om du har symtom

Symtom

Mycket hög risk för smittspridning i Sverige

Riskgrupper

Detta gäller för provtagning av coronavirus

Så undviker du smitta

Råd till resenärer

 

 

Pressträff med statsministern - teckenspråkstolkat

11 mar 2020

 

Statsministern Stefan Löfven höll pressträffen tillsammans med socialminister Lena Hallengren, justitieminister Morgan Johansson och rikspolischef Anders Thornberg. 

Sverige fick sitt första dödsfall idag p g a coronaviruset Covid 19. Sjukdomen är nu klassad som en pandemi av WHO.

Missadet ni det? Då kan ni titta på den här flimen - pressträff med statsministern - teckenspråkstolkat. Annars kan ni kolla den också på direkt länken: www.regeringen.se 

Eller SVT Nyheter - textat utan teckenspråkstolkat i ca 1 timme direkt länken: 

https://www.svtplay.se/video/25965108/nyheter-direkt/extra-sandning-covid-19-regeringen-haller-presstraff

Klicka på pil knappen, så den här filmen börjar.

 

Så ser coronaläget ut just nu – teckenspråkstolkat

5 mar 2020

Så ser coronaläget ut just nu

Om teckenspråksfilmen inte fungerar, så klicka här blå länken: 

https://www.svt.se/nyheter/nyhetstecken/sa-ser-coronalaget-ut-just-nu-teckensprakstolkat

Så ser coronaläget ut just nu – teckenspråkstolkat

Uppdaterad 2020 03 05
Publicerad

Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Socialstyrelsen informerar om läget när det gäller covid-19, och svarar på frågor.

 

Återigen blir döva utan viktig samhällsinformation!

3 mar 2020

Teckenspråksfilmen fungerar inte här. Men ni kan klicka på blå "Watch on Vimeo" för att komma till teckenspråksfilmen.  Om det inte fungerar, så klicka på direkt SDR:s webben länken: https://www.sdr.org/component/k2/item/1838-aterigen-blir-dova-utan-viktig-samhallsinformation


Sveriges Dövas Riksförbund publicerade 2020-03-03


Öppet brev till Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), 1177 Vårdguiden, Sveriges Television (SVT) och regeringen:

Med anledning av de allvarliga bristerna i informationen på svenskt teckenspråk riktar vi på Sveriges Dövas Riksförbund, SDR, kritik mot ansvariga myndigheter, svenska regeringen och SVT som exkluderar döva i krisinformation och nyhetsrapportering i samband med utbrottet av Coronaviruset covid-19.

Den 30 januari informerade Folkhälsomyndigheten att viruset betraktas som ett internationellt hot mot människors hälsa, med stor efterföljande uppmärksamhet i medier. Samhällsoron blev påtaglig och ett faktum för många människor. När något sådant inträffar, denna gång i form av ett nytt och okänt virus, söker vi döva information, precis som alla andra medborgare. Vi vill uppdatera oss, följa händelseförloppet, förstå smittoriskerna och få veta hur jag skyddar mig..Men idag, 33 dygn senare, finns det fortfarande ingen information på svenskt teckenspråk! Det här är en upprepande provokation mot SDR och våra medlemmar som exkluderas i tider av oro. Hur många gånger ska vi på den ideella organisationen SDR behöva reagera när det svenska samhället larmas om en kris? Det är inte vårt ansvar - utan det är ett informations- och samhällsansvar som i denna situation ligger hos Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), 1177 Vårdguiden, Sveriges Television (SVT) och regeringen.

Folkhälsomyndigheten ger tillförlitlig och aktuell information om Coronavirus och är den instans som alla medborgare och samhällsinstanser hänvisas till för att följa situationen och utvecklingen. Där anges också vilka kontaktvägar folk kan använda vid rådgivning och frågor. Ingen information finns på svenskt teckenspråk. 1177 Vårdguiden som är hela Sveriges samlingsplats för information och tjänster inom hälsa och vård är en annan viktig källa – också utan svenskt teckenspråk. I flera andra länder, såsom exempelvis Nya Zeeland har Ministry of Health i sin information om coronavirus gjort flera informationsfilmer på nya zeeländskt teckenspråk.

Trots vår kraftiga kritik mot MSB och SVT, i samband med krisinformationen kring terrordådet på Drottninggatan 2017, ser vi varken översättning till svenskt teckenspråk eller teckenspråkstolkar vid viktiga informationstidpunkter. MSB som har ett statligt samordningsansvar vid kriser och katastrofer ansvarar också för webbplatsen krisinformation.se. Vid ett möte i februari 2018 träffade vi MSB och efterlyste ett tydligare samordningsansvar kring krisinformation på svenskt teckenspråk. Vid mötet framgick det tydligt att rutiner saknades och idag, två år senare, kan vi konstatera att inga åtgärder har vidtagits. SVT Språk & Tillgänglighet tog åt sig vår kritik och anställde fem egna teckenspråkstolkar med en beredskap mellan 0 och 30 minuter på dagtid vardagar samt två timmar övriga tider.

Den 28 januari 2019 stoltserade SVT om denna satsning men Sveriges döva har inte sett denna beredskap omsättas i praktiken – trots att det gått över ett år! En smärre förbättring är att 18-nyheterna varje vardag teckenspråkstolkas, enbart tillgängligt på SVT Play. Nyhetstecken med sina 10 minuter på TV skall sammanfatta dagens viktigaste nyhetshändelser. Båda gäller enbart vardagar och i denna situation räcker det inte, då det endast utgör en bråkdel av all information och omfattar i synnerlighet inte krisinformation.

När Folkhälsomyndigheten och regeringen gav presskonferenser om Sveriges beredskap och bedömningar om virusets spridning fanns ingen teckenspråkstolk på plats. I andra länder, exempelvis i Australien med anledning av bränderna, anlitades teckenspråkstolk vid presskonferenser och nyhetssändningar för att det skulle vara tillgängligt och att informationen skulle nå alla. Tolken var dessutom fullt synlig i nyhetsrapporteringen och sändningarna ut i etern.

I likhet med terrordådet 2017 ser vi nu återigen att döva, på sociala medier, i ren frustration nödgas att be enskilda personer ställa upp och teckenspråkstolka alternativt översätta olika informationskällor för att kompensera för statliga myndigheters brist på samhälls- och tillgänglighetsansvar.

Det är dags för etablerade rutiner hos ansvariga där svenskt teckenspråk ska vara en självklar del i krisinformation, uttalanden och presskonferenser vid extraordinära situationer.
Nu räcker det – ta ert ansvar!


Kontaktpersoner
Åsa Henningsson, förbundsordförande SDR
E-post: asa.henningsson@sdr.org
SMS: 073-508 69 30 

Jenny Ek, kommunikatör SDR
E-post: jenny.ek@sdr.org
SMS: 076-315 06 55

 

 

Sveriges Radio - svik inte döva och hörselskadade!

28 feb 2020

Conny Norén behöver er hjälp med en viktig namninsamling! Skriv under - dela!

 

Håller du med mig? Dela, skriv på namnlistan och gör din röst hörd.

 

Sveriges Radio skall satsa mer på ljud och dra ned på den skrivna texten på sina nyhetssajter. Målet är en kort summering med tre punkter information, istället för en hel artikel. Detta beslut försämrar tillgängligheten för Sveriges 10 000 döva och 1 300 000 hörselskadade.

Många döva och hörselskadade kan inte ta del av nyheter, kultur och debatt ur Sveriges Radios utbud via ljudradio, men kan läsa texterna på nyhetssajterna. Nu skall Sveriges Radio arbeta aktivt för att skära ned drastiskt på texterna. Detta är ett problem av flera anledningar:

  1. Det försämrar tillgängligheten och kan eventuellt vara diskriminerande, då bristande tillgänglighet är en form av diskriminering. Även om det inte är diskriminering enligt juridisk mening, är det olämpligt för ett public service-bolag som Sveriges Radio att försämra så pass mycket för de många döva och hörselskadade som tar del av rapporteringen.
  2. Döva och hörselskadade betalar lika mycket skatt som alla andra. De betalar skatt som finansierar hela Sveriges Radio, men kan bara ta del av en begränsad del av utbudet. Nu försämras det ännu mer.
  3. Ytterst är det ett demokratiproblem. Sveriges Radio skall fungera som ett opartiskt, oberoende nyhetsorgan som alla svenska medborgare skall kunna lita på. Att stänga ute en stor del av befolkningen gör att många stängs ute från de demokratiska diskussionerna och viktig samhällsdebatt.

Vad är målet med namninsamlingen?

Önskan är att Sveriges Radio backar från tanken att skära ned i texten. Vi vill att Sveriges Radio inser det problematiska i att stänga ute en stor del av befolkningen som litar på rapporteringen och tar del av den dagligen.

Hjälp till att sprida budskapet och få en förändring till det bättre! Tack!

Skriv på, dela, hjälp till att sätta stopp för detta!

Brukarevent 25/2

13 feb 2020

Brukarevent 25/2, Gävle är inställd pga få anmälningar!

 

 

PÅMINNELSEN IGEN - Ni är inbjudan till brukarevent 25/2!

10 feb 2020

Ni är inbjudan till brukarevent

 

Hörselhabiliteringen och tolkcentralen vill bjuda in till ännu ett brukarevent!

Vi kommer att hålla till i konferensrum "Utsikten" på Gävle sjukhus (huvudentré - plan 5).

Datum: Tisdagen den 25/2 - 2020

Tid: 18.00 - 20.00

 

Vi bjuder på kaffe och kaka!

Meddela tolkcentralen senast den tisdag 11/2 - 2020 om du kan komma och uppge dina personuppgifter.

 

Preliminärt program: 

  • Aktuell info från hörselhabiliteringen och TC

  • Vårdguidens E-tjänster

  • Aktuell samhällsinfo

 

Välkommen 

Lina och Jenny

 

Ni som vill meddela Tolkcentralen:  

Telefon: 026- 15 51 94

070-845 51 94 (Inga beställningar via SMS)

Bildtelefon: tolkcentralen.gavle@ectalk.se

Texttelefon: 026-10 22 44

Fax: 026-10 12 42

E-post: tolkcentralen@regiongavleborg.se

Klicka här tolkcentralens hemsida länken för att komma fram 

Tolkcentralen har öppet
Måndag - torsdag 9:00-15:00
Lunchstängt 12.00-13.00
Fredag 8.30-12.00

 

Gävle Sjukhuset söker tjänsten - Audionom till hörselhabiliteringen

7 feb 2020

Här kan ni som är teckenspråkiga (döva, hörselskadade och hörande) med utbildade audionom alternativ hörselpedagog eller liknande utbildning söka tjänsten.

Skynda er att ansöka senast den söndagen 23/2 - 2020!

Sprid gärna och dela.

 

Audionom till hörselhabiliteringen i Gävle

Hörselhabiliteringen i Gävle ingår i vårdenheten Hörselvård. Hörselvård består av länets hörcentraler, teknisk hörselvård och hörselhabilitering som arbetar länsöverskridande med lokaler i Hudiksvall och Gävle.

På hörselhabiliteringen är vi 6 medarbetare som tillsammans ansvarar för att ge habilitering och rehabiliterande insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Vi har också nära samarbete med syncentralen, Kom-X och BUH. Våra insatser syftar till att ge, återge och skapa förutsättningar att leva ett självständigt liv med god livskvalité och en fungerande kommunikation.

Arbetsgruppen präglas av engagerade, samverkande, ansvarsfulla och kompetenta medarbetare.

”Hörselhabiliteringen arbetar självständigt och i team för att förbättra kommunikationen i vardagen
med mål att höja livskvaliteten för patienter”, säger Yvonne Wall, Vårdenhetschef, Hörselvården

Arbetsuppgifter

Som audionom på hörselhabiliteringen kommer du, med utgångspunkt från patientens behov, kartlägga patientens situation och då främst utifrån kommunikation. Du kommer att arbeta med vuxna patienter med olika grader av hörselnedsättning, personer med tinnitus och/eller är ljudkänsliga samt personer med dövblindhet. I tjänsten ingår även hembesök vilket medför resor i hela länet.

Arbetet sker enskilt och i team med olika yrkesgrupper.

Som audionom hos oss kommer du bland annat att arbeta med:
• Pedagogiskt stöd
• Kommunikationshjälpmedel
• Utbildningsinsatser och gruppverksamhet till brukare, familj, närstående eller nätverk.

Hos oss får du:
• Arbeta tillsammans med engagerade, samverkande, ansvarsfulla och kompetenta medarbetare.
• Vara en del i ett tvärvetenskapligt team
• Arbeta med många varierande arbetsuppgifter

Läs mer om våra olika förmåner på Region Gävleborgs hemsida!
https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/region-gavleborg-som-arbetsgivare/Formaner/

Kvalifikationer

Vi ser att du som söker har en naturlighet att självständigt ta ansvar för dina arbetsuppgifter och tar initiativ. Vi ser vidare att du uppskattar att arbeta tillsammans med andra och är pedagogisk i ditt bemötande med patienter och deras anhöriga.

I rollen som audionom ska du:
• Vara utbildad audionom alt. hörselpedagog eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.

Vidare krävs B-körkort.

Sista ansökningsdag är 23 februari, vänligen ansök så snart som möjligt då urval och intervjuer sker löpande.

Varmt välkommen med din ansökan!

Ansök här

 

Region Gävleborg webben länk: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/lediga-jobb/930819/

Gävle Sjukhuset söker tjänsten - Audiometris till hörcentralen

7 feb 2020

Här kan ni som är teckenspråkiga (döva, hörselskadade och hörande) med utbildade eller liknande utbildning söka tjänsten till hörcentralen, Gävle !

Skynda er att ansöka senast den söndagen 9/2 -2020.

Sprid gärna och dela.

 

Audiometris till hörcentralen, Gävle

Verksamhetsområde öron-, näs-, hals är en länsgemensam klinik med verksamhet på fyra orter. Verksamheten består av öronmottagning och öronoperation i Gävle och Hudiksvall, öronmottagning i Bollnäs och Sandviken, samt hörselvården i länet.

Vårdenheten hörselvård består av länets hörcentraler belägna i Gävle, Hudiksvall, Sandviken och Bollnäs. teknisk hörselvård i Gävle och Hudiksvall, samt hörselhabilitering som arbetar länsöverskridande med lokaler i Gävle och Hudiksvall. Hörselvården har 38 medarbetare. Enhetens totala verksamhet består av hörapparatutprovning, hörseldiagnostik, installationer av hörhjälpmedel i hem och skolor, reparationer av hörhjälpmedel och habiliteringsinsatser till barn och vuxna med hörselnedsättning.

Arbetsuppgifter

Du kommer främst att utföra hörselmätningar i samverkan med öron-näsa och halsmottagningen som finns i intilliggande lokaler. Vi arbetar i AuditBase och journalsystemet Melior, men även andra administrativa uppgifter finns. Du får en god introduktion och det finns alltid någon att ställa frågor till.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har godkända resultat i kurser gällande hörselmätningar. Vi värdesätter att du har ett positivt förhållningssätt, är noggrann, ansvarstagande och trivs med att jobba i team.

Vänligen ansök så snart som möjligt då urval och intervjuer sker löpande.

Ansök härRegion Gävleborg webben länk:
https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/lediga-jobb/926811/

PÅMINNELSEN - Ni är inbjudan till brukarevent 25/2!

4 feb 2020

Ni är inbjudan till brukarevent

 

Hörselhabiliteringen och tolkcentralen vill bjuda in till ännu ett brukarevent!

Vi kommer att hålla till i konferensrum "Utsikten" på Gävle sjukhus (huvudentré - plan 5).

Datum: Tisdagen den 25/2 - 2020

Tid: 18.00 - 20.00

 

Vi bjuder på kaffe och kaka!

Meddela tolkcentralen senast den tisdag 11/2 - 2020 om du kan komma och uppge dina personuppgifter.

 

Preliminärt program: 

  • Aktuell info från hörselhabiliteringen och TC

  • Vårdguidens E-tjänster

  • Aktuell samhällsinfo

 

Välkommen 

Lina och Jenny

 

Ni som vill meddela Tolkcentralen:  

Telefon: 026- 15 51 94

070-845 51 94 (Inga beställningar via SMS)

Bildtelefon: tolkcentralen.gavle@ectalk.se

Texttelefon: 026-10 22 44

Fax: 026-10 12 42

E-post: tolkcentralen@regiongavleborg.se

Klicka här tolkcentralens hemsida länken för att komma fram 

Tolkcentralen har öppet
Måndag - torsdag 9:00-15:00
Lunchstängt 12.00-13.00
Fredag 8.30-12.00

 

Knytkalas lördag 1/2, Gävle

27 jan 2020

K N Y T K A L A S

 

фрукты и секс

Den lördag 1/2 kl 12.30 på Tullbomsgården, Södra Kopplagarsgatan 7, Gävle  

Ta med gärna frukt och något gott till knytkalaset.

 

Hjärtligt varmt välkommen!

 

Hälsningar från GDL styrelsen

 

Klicka på GDL webben länk: www.gdl.n.nu 

 

Välkommen till GDL:s döva pensionärers sektion träffen 21/1

21 jan 2020

H/teckenkaffe-pratstunden.jpgoppas alla har haft det bra på julen och nyåret! 

Nu är vi tillbaka till träffen igen efter lång jul- och nyårs uppehåll.  Vi bokade från 21/1 en gång i månaden fram till 8/12 2020.

 

Var: Döva pensionärers sektion träffen, Tullbomsgården, Södra Kopplagargatan 7, Gävle. Klicka och kolla  hitta vägen till Tullbomsgården.   /tsp-symbol-webb.png

Tid: 21/1 Tisdag 13-16.00 

 

Hjärtligt varmt välkommen till träffen!

 

Gävleborgs Dövas Länsförenings Döva pensionärers sektion

 

Om det är något så kontakta Åke Gillberg för pensionärers sektion. E-post: ake.gillberg@live.com  SMS Mobil: 0709190216 

 

PS. Klicka här på Gävleborgs Dövas Länsförenings webben (hemsida) för att komma fram.
Där kan ni läsa mer information och ni som vill bli medlem.

Dövas historia genom tiderna - UR Play

10 jan 2020

Missar ni en serie av 7 avsnittar om vår historia - ur dövas perspektiv ?

Ni kan vara lugnt. Kolla och klicka gärna på här länken, så "Vem berättar" programmet - Dövas historias webben kommer fram på UR play.

Det passar bra för allmänheten, regioner, myndigheter, företag, gymnasieskola, grundskola, familjen, släkten,vänner, personer med funktionsnedsättning, historia, historieanvändning, samhällskunskap osv.

Även för att få aha upplevelse, ökad förståelse, kunskap, bättre attityd osv.

 

← Äldre inlägg


Hjärtligt välkomna!

Gamla och nya läsare till våra nystartade Teckenfyran webbsidan,  www.teckenfyran.n.nu !

Hoppas ni trivs bra här med Teckenfyran webbsidan.

Våra teckenspråkiga träffar preliminärt program 2020:

Teckenfyran har inte möjligt att ordna fikaträffar under år 2020  p g a olika skäl.
Därför kommer vi med förslag att det är NI som kan ordna själva fikaträffar på stan.
 

Om ni döva,hörselskadade, teckenspråkiga och icke teckenspråkiga vill träffa varandra och umgås och fika på stan, Gävle. Då kan ni smsa, mejla till någon ni känner eller Facebook och sprida vidare, och ordnar fikaträffar och ha det trevligt. Det går bra ändå om det kommer 2-5 personer eller flera personer att börja med. 

 

21/1  TISDAG KL 13-16.00 TRÄFFEN, Dövas pensionärers sektion Gävleborgs län, Tullbomsgården, S.Kopparslagargatan 7, Gävle. Klicka och kolla kartan Hitta vägen till Tullbomsgården.

1/2   LÖRDAG KL 12.30 KNYTKALASET, Gävleborgs Dövas Länsförening, Tullbomsgården, S.Kopparslagargatan 7, Gävle.Klicka och kolla kartan Hitta vägen till Tullbomsgården. 

18/2 TISDAG KL 13-16.00 TRÄFFEN, Dövas pensionärers sektion Gävleborgs län, Tullbomsgården, S.Kopparslagargatan 7, Gävle. Klicka och kolla kartan Hitta vägen till Tullbomsgården.

17/3 TISDAG KL 13-16.00 TRÄFFEN, Dövas pensionärers sektion Gävleborgs län, Tullbomsgården, S.Kopparslagargatan 7, Gävle. Klicka och kolla kartan Hitta vägen till Tullbomsgården.

21/4 TISDAG KL 13-16.00 TRÄFFEN, Dövas pensionärers sektion Gävleborgs län, Tullbomsgården, S.Kopparslagargatan 7, Gävle. Klicka och kolla kartan Hitta vägen till Tullbomsgården.

14/5 TORSDAG VI ALLA I SVERIGE FIRAR 39 ÅRS TECKENSPRÅKETS DAG.LÄS MER.

19/5  TISDAG KL 13-16.00 TRÄFFEN, Dövas pensionärers sektion Gävleborgs län, Tullbomsgården, S.Kopparslagargatan 7, Gävle. Klicka och kolla kartan Hitta vägen till Tullbomsgården.

SOMMARUPPEHÅLL

18/8  TISDAG KL 13-16.00 TRÄFFEN, Dövas pensionärers sektion Gävleborgs län, Tullbomsgården, S.Kopparslagargatan 7, Gävle. Klicka och kolla kartan Hitta vägen till Tullbomsgården.

15/9  TISDAG KL 13-16.00 TRÄFFEN, Dövas pensionärers sektion Gävleborgs län, Tullbomsgården, S.Kopparslagargatan 7, Gävle. Klicka och kolla kartan Hitta vägen till Tullbomsgården.

20/10  TISDAG KL 13-16.00 TRÄFFEN, Dövas pensionärers sektion Gävleborgs län, Tullbomsgården, S.Kopparslagargatan 7, Gävle. Klicka och kolla kartan Hitta vägen till Tullbomsgården.

17/11  TISDAG KL 13-16.00 TRÄFFEN, Dövas pensionärers sektion Gävleborgs län, Tullbomsgården, S.Kopparslagargatan 7, Gävle. Klicka och kolla kartan Hitta vägen till Tullbomsgården.

8/12  ONSDAG KL 13-16.00 TRÄFFEN, Dövas pensionärers sektion Gävleborgs län, Tullbomsgården, S.Kopparslagargatan 7, Gävle. Klicka och kolla kartan Hitta vägen till Tullbomsgården. 

 

PS. Sprid gärna denna information till alla dina vänner som har båda mail, facebook, sms, texttelefon, bildtelefon och har inte mail och facebook!

 

 

Nyhetstipset

Vet någon som har något tips, info, nyheter, meddelande, annat eller vi inte vet? Tipsa oss!

Mailadress: teckenfyran@hotmail.com

 

Döva Pensionärers sektion Gävleborgs län

Årsprogram 2020

Tid: kl 13-16.00 TISDAGAR en gång i månaden.

Plats: Tullbomsgården, S.Kopparslagargatan 7, Gävle.

Klicka och kolla kartan Hitta vägen till Tullbomsgården

 
21/1  Tisdag kl 13-16.00

18/2  Tisdag kl 13-16.00

17/3  Tisdag kl 13-16.00 

21/4   Tisdag kl 13-16.00

19/5   Tisdag kl 13-16.00                

S o m m a r u p p e h å l l

18/8    Tisdag kl 13-16.00

15/9    Tisdag kl 13-16.00

20/10  Tisdag kl 13-16.00

17/11  Tisdag kl 13-16.00

 8/12   Onsdag kl 13-16.00

 

 
Hjärtligt varmt välkomna till träffen!

 

Kontaktperson: Åke Gillberg, Mail: ake.gillberg@live.com  SMS Mobil: 0709190216 för pensionärers sektion

 

Nyhetsbrev

Vill du ha nyhetsbrev direkt på mailen? Fyll i din mail här:

 

Länkar:

(Klicka på vilken länkar som ni vill läsa, så den öppnar nytt fönster.)

 

ily.jpgLäs mer vad är ILY tecken?

 

                                                                  

Q-KOD (Se en svart pricka bild.) Du kan även använda denna bilden som man skannar med en smartphone (iPhone, Android etc).

• Prova gratis • Proffsig design

• Bäst i test • Optimerad för Google

• Inbyggt nyhetsbrev

• Redan över 50 000 hemsidor byggda!

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)