Teckenspråksträffar blogg

Glad sommar!

4 jul 2018

 

/sommar-fjaril.jpg

GÄVLEBORGS DÖVAS LÄNSFÖRENING, TECKENFYRAN &

SVENSKA KYRKANS TECKENSPRÅKSVERKSAMHET I GÄVLE STIFT

ÖNSKAR ER ALLA

GLAD SOMMAR!

 

Gefle Dagblad Debattartikel - Värdig vård i livets slutskede för alla

4 jul 2018

Gefle Dagblad publicerade debattartikeln den 13 juni.

Länk: https://www.gd.se/artikel/opinion/debatt/vardig-vard-i-livets-slutskede-for-alla

 

Värdig vård i livets slutskede för alla

Hospice - trygghet vid livet slutskede menar vi Kristdemokrater skulle kunna vara ett forum dit sjukvårdspersonal kan komma och få utbildning om vård i livets slutskede, skriver PiaKerstin Silverdal, KD Gävleborg

På vissa sjukhus och vårdboenden dör varannan person utan att någon finns vid den döendes sida. Om vi själva befinner oss i livets slutskede så förväntar vi och våra anhöriga någon som sitter bredvid. Ett Hospice ger den tryggheten och vi Kristdemokrater har under många år lyft frågan att upprätta Hospice i vår region.

Hospice har specialiserad vårdenhet med väl utbildad personal. Där arbetar man med en helhetssyn på människan och försöker på bästa sätt lindra symtomen utifrån fysiska, psykosociala och andliga behov. Många svårt sjuka kan också få en möjlighet att samtala om livet och döden.

Ett stort behov för ett värdigt, tryggt slutskede i livet finns även för personer med funktionsvariationer, t.ex. döva, hörselskadade och dövblinda som sällan lyfts i debatten. I Gävleborg är behovet stort av utbildade teckenspråkig personal som vårdar dygnet runt på våra äldreboenden, i hemsjukvården och i den palliativa vården på sjukhuset.

Det är skrämmande att hörselskadade, döva och dövblinda dör i ensamhet i rädsla och dödsångest. När den patientgruppen inte får stöd på teckenspråk försämras människovärdet och livskvaliteten, man blir dömt till omänsklig isolering och ensamhet i livet slutskede. Detsamma gäller anhöriga med samma funktionsvariation som inte få stöd och hjälp på teckenspråk

Utbildad teckenspråkig personal ska alltid finns tillgängligt som kan ge omtanke och stöd och för både döende och de anhöriga på teckenspråk. Det är oerhört viktigt att även den döve vid livets slut får omsorgsfull vård, och någon att hålla handen - ingen ska behöva dö oförstådd, ingen ska behöva dö ensam!

Hospice - trygghet vid livet slutskede menar vi Kristdemokrater skulle kunna vara ett forum dit sjukvårdspersonal kan komma och få utbildning om vård i livets slutskede. Utbildning på teckenspråk är också viktigt för att öka kunskaperna tillgängligheten och tillgodose hela människans livets slutskede.

Vi Kristdemokrater anser att vi behöver ett Hospice för att kunna ge en god omvårdnad i livets slutskede, och för att kunna leva upp till FN:s beslut från 1975 och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och språklagen teckenspråk.

PiaKerstin Silverdal

KD Gävleborg

Broschyren Om krisen eller kriget kommer - Teckenspråk !

4 jul 2018

Foto: Tomas Henriksson/MSB

MSB = Myndigheten för samhällskydd och beredskap.

Länken till Din säkerheten webben på teckenspråk: 

https://www.dinsakerhet.se/kris-och-krig/broschyren-om-krisen-eller-kriget-kommer/teckensprak/

Teckenspråkstolkade partiledartalen i Almedalen sänder SVT och SVT Play

4 jul 2018

Partiledartal sänder varje dag i Almedalen 2018.

Länken till Nyhetstecken SVT på teckenspråk i Almedalen, Visby :

https://www.svt.se/nyheter/amne/Almedalen_2018_-_teckenspråk

Partiledaren Jan Björklund håller tal på Liberalernas i tisdags i politikerveckan i Almedalen.
Partiledaren Jonas Sjöstedt håller tal på Vänsterpartiets i måndags i politikerveckan i Almedalen.
Partiledaren Ulf Kristersson håller tal på Moderaternaspartiets i söndags i politikerveckan i Almedalen.

De teckenspråkstolkade partiledartalen sänds direkt kl 19:00 på SVT Play och repriseras senare på kvällen, kl 21:00 i SVT24.

 

De finns också kvar i SVT Play och kan ses i efterhand.

Dagsträff med silllunch på Mariakyrkan 14 juni, Gävle

4 jun 2018

SOMMARAVSLUTNING SILLUNCH PÅ TECKENSPRÅK !

Tid: Torsdag 14 juni kl 12.00/sommar-fjaril.jpg

Plats: Mariakyrkan, Forellplan 3, Gävle.  

Klicka på denna blå länken kartan till Mariakyrkan, Gävle , så den kommer fram.

Om ni inte gillar sill, så meddela Ing-Marie att äta köttbullar istället.

Silllunch ingår dryck, bröd & fika. Kostnad: 70 kr per person. 

Senast anmälan den fredag 8 juni till Ing-Marie Lundberg.

SMS: 070-495 52 69

Bildtelefon: uppsalastift@t-meeting.se

VÄLKOMMEN !

 

Missar ni livesändning från SDR:s Förbundsmöte 1-3 juni, Linköping?

4 jun 2018

Missar ni livesändning?

Då kan ni se repris filmer på länken SDR Förbundsmöte lördag 2 juni och söndag 3 juni 2018:  http://www.sdr.org/forbundsmote-live

 

Det går att ladda ned handlingar och information finns på båda text och teckenspråk.

Länken till SDR Förbundsmöte 2018:

http://www.sdr.org/sveriges-dovas-riksforbund/forbundsmote-2018

 

Ni kan också titta på extra bilderna från SDR:s förbundsmöte i Linköping.

Länken till Dövas Tidning:

http://www.dovastidning.se/sverige/item/855-bildextra-sdr-s-forbundsmote-i-linkoping

DT sammanfattar SDR:s förbundsmötet. 

Länken till Dövas Tidning:

http://www.dovastidning.se/sverige/item/858-dt-sammanfattar-sdr-s-forbundsmote

 

Arbetarbladet debattartikel: Teckenspråkets dag: Stärk det svenska teckenspråkets ställning i alla kommuner i Gävleborgs län!

14 maj 2018

Arbetarbladet tidning publicerar debattartikeln idag 14 maj kl 13.31 på webben.

Läs mer detta på på Arbetarbladet webben länken: 
https://www.arbetarbladet.se/opinion/debatt/teckensprakets-dag-stark-det-svenska-teckensprakets-stallning-i-alla-kommuner-i-gavleborgs-lan

 

Teckenspråkets dag:

Stärk det svenska teckenspråkets ställning i alla kommuner i Gävleborgs län!

Måndagen den 14 maj är Teckenspråkets dag och vi, Gävleborgs dövas Länsförening, firar den med anledning av att riksdagen den 14 maj 1981 erkände svenskt teckenspråk som dövas modersmål.

Det innebar, bland annat i början av 1980-talet, att döva barn fick rätt till undervisning på teckenspråk i dövskolorna för första gången på knappt 100 år. Det är svårt att föreställa sig att det inte ens är 40 år sen.

Svenskt teckenspråk har i många avseenden stora likheter med de nationella minoritetsspråken. Det är ett minoritetsspråk som använts i många generationer. Svenskt teckenspråk har också som nationella minoritetsspråken blivit utsatt för förtryck och stigmatisering av majoritetssamhället. Därför jämställdes svenskt teckenspråk med nationella minoritetsspråk när språklagen upprättades 2009. Då lagfördes det att det allmänna har ett särskilt ansvar att skydda och främja det svenska teckenspråket.

Svenskt teckenspråk ingår inte i den samlade räddningsplanen och vi befarar därför en fortsatt hotad utvecklingslinje för svenskt teckenspråk.

Trots intentionerna som finns bakom språklagen och det skydd som omgärdar de nationella minoritetsspråken befarar många i Sverige att de nationella minoritetsspråken kommer att försvinna i framtiden. Därför har utredningar tillsatts och slutförts för att stärka de nationella minoritetsspråkens ställning och fortsatta överlevnad. Satsningar ska göras så att fler ska få möjlighet till språken i förskolor, modersmålsundervisning, rätt att få gå på tvåspråkiga skolor och att det ska finnas äldreomsorg som erbjuder det aktuella nationella minoritetsspråket.

Svenskt teckenspråk ingår inte i den samlade räddningsplanen och vi befarar därför en fortsatt hotad utvecklingslinje för svenskt teckenspråk. Detta är just problemet med svenskt teckenspråk att trots det ses som ett viktigt språk i Sverige, omfattas inte svenskt teckenspråk av skydden och satsningarna som nationella minoritetsspråken har och får.

"Att säkerställa att döva medborgare i kommunen får svenskt teckenspråk, vare sig det är i förskola, modersmålsundervisning, äldreomsorg eller i andra sammanhang ger våra medlemmar och övriga döva medborgare full delaktighet i den kommun vi har växt upp i eller flyttat hit. ", skriver debattören.

Kommunerna kan självmant lyfta svenskt teckenspråk så att det får en lika stark ställning som ett minoritetsspråk i kommunen. Det är upp till varje kommun att göra så.

Skellefteå kommun och Sundsvall kommun har likställt svenskt teckenspråk som minoritetsspråk gällande modersmålsundervisning. Vi vill dock se mer.

Att säkerställa att döva medborgare i kommunen får svenskt teckenspråk, vare sig det är i förskola, modersmålsundervisning, äldreomsorg eller i andra sammanhang ger våra medlemmar och övriga döva medborgare full delaktighet i den kommun vi har växt upp i eller flyttat hit. En kommun är nästan där – Örebro kommun.

Därför uppmanar vi, Gävleborgs dövas Länsförening, kommunerna att starta ett arbete för att ta beslut om att stärka det svenska teckenspråkets ställning som ett minoritetsspråk i kommunen.

Ta kontakt med oss. Vi vill vara med i arbetsprocessen.

 

Rolf Lindfors

ordförande Gävleborgs Dövas Länsförening

 

Gävleborg Dövas Länsförening webben länken: www.gdl.n.nu

Gefle Dagblad debattartikel: Stärk det svenska teckenspråkets ställning i alla kommuner!

14 maj 2018

 

Gefle Dagblad debattartikel publicerar kl 06:00 måndag 14 maj 2018 på webben:

/gefle-dagblad-debattartikel-2018-05-14.jpg

" Stärk det svenska teckenspråkets ställning i alla kommuner!

 

Måndagen den 14 maj är Teckenspråkets dag och vi, Gävleborgs Dövas Länsförening firar den med anledning av att riksdagen den 14 maj erkände svenskt teckenspråk som dövas modersmål, skriver Rolf Lindfors "

 

 

Läs mer om detta på Gefle Dagblad webben länken: 

https://www.gd.se/opinion/debatt/stark-det-svenska-teckensprakets-stallning-i-alla-kommuner

 

GRATTIS PÅ TECKENSPRÅKETS DAG 14 MAJ!

14 maj 2018

G R A T T I S 

P Å 

T E C K E N S P R Å K E T S   D A G !

 

/t-shirt-jag-alskar-teckensprak-bild.jpg


Vi alla i Sverige firar nu 37 års teckenspråkets dag hela dagen idag 14 maj måndagen 2018!


Sveriges Riksdagen erkände tvåspråkiga teckenspråk och svenska språk den 14 maj 1981.

 

/t-shirt-jag-alskar-teckensprak-baksidan-bild.jpg

Här ser ni två bilder: 

Gävleborgs Dövas Länsförening har turkos t-shirt som står

framsidan:   " Jag älskar teckenspråk "  och

baksidan:     " www.gdl.n.nu ".

 

 

Gävleborgs Dövas Länsförenings webben länken: www.gdl.n.nu        

  

Välkommen till sommaravslutning Teckenfyran fikaträffen 26/5, Gävle

10 maj 2018

K O M  M E D  O S S  &  F I K A  I                  T E C K E N S P R Å K S M I L J Ö !

S O M M A R A V S L U T N I N G !  /budapest.png

Tid: Lördag 26/5 kl 14.00-18.00

Plats: Lokalen (ligger undervåning) på Mariakyrkan, Sätra området i Gävle. Hiss finns.

Ni är välkommen att fika med gräddetårta och budapesttårta.

Adress: Forellplan 3, OBS! NY LOKAL.

Klicka på denna länken kartan till lokalen, Mariakyrkan, Gävle

 

ANMÄL ER till Anna (mail: willangirl@msn.com), Kia(mail: kiasilverdal@gmail.com

SENAST FREDAG 18/5, för att behöva veta hur många vill fika med tårta, för att beställa tårtor i god tid. Så det räcker till alla!

Meddela gärna om ni har allergi, diabetes, glutenfri osv i god tid.

 

Vänligen om personen som anmälde sig, sen blir sjuk, kan inte komma eller annat. Så lämnar återbud snarast. Då slipper vi handla för mycket i onödigt.

 

Fikaförsäljning och lekrummet för barnen finns på plats.

Barn, ungdomar, vuxna, teckenspråkiga, teckenspråksintresserade och allmänheten är hjärtligt välkomna!

 

DELA & SPRIDA GÄRNA !

Teckenfyran fikaträffen Inställd 28/4, Gävle

26 apr 2018

I N S T Ä L L D !

Tid: Lördag 28/4

Plats: Lokalen (ligger undervåning) på Mariakyrkan, Sätra området i Gävle.

 

DELA & SPRIDA GÄRNA !

 

Välkommen till Teckenfyran fikaträffen 28/4 Gävle

12 apr 2018

K O M  M E D  O S S  &  F I K A  I  T E C K E N S P R Å K S M I L J Ö !

  

Tid: Lördag 28/4 kl 14.00-18.00 OBS! ÄNDRAT TID!

Plats: Lokalen (ligger undervåning) på Mariakyrkan, Sätra området i Gävle. Hiss finns.

 

Ni är välkommen att fika med bullar eller kakor med oss.

 

Adress: Forellplan 3, OBS! NY LOKAL.

Klicka på denna länken kartan till lokalen, Mariakyrkan, Gävle

 

Anmäl er till Anna (mail: willangirl@msn.com), Kia(mail: kiasilverdal@gmail.com

 

Senast onsdag 25/4, för att behöva veta hur många vill fika med bullar eller kakor. Så det räcker till alla!

Meddela gärna om ni har allergi, diabetes, glutenfri osv i god tid.

 

Vänligen om personen som anmälde sig, sen blir sjuk, kan inte komma eller annat. Så lämnar återbud snarast. Då slipper vi handla för mycket i onödigt.

 

Fikaförsäljning och lekrummet för barnen finns på plats.

 

Barn, ungdomar, vuxna, teckenspråkiga, teckenspråksintresserade och allmänheten är hjärtligt välkomna!

 

DELA & SPRIDA GÄRNA !

Välkommen till GDL årsstämma 21/4, Gävle!

20 mar 2018

/kallelse-till-gdl-arsstamma-180421-kopia.jpg

PS. fick kallelsebrevet via post och scannerade detta.

Välkommen till Teckenfyran fikaträffen 24/3, Gävle!

14 mar 2018

K O M  M E D  O S S  &  F I K A  I  T E C K E N S P R Å K S M I L J Ö !

Tid: Lördag 24/3 kl 14.30-18.00 OBS! ÄNDRAT TID!

/barpaj.jpg

Plats: Lokalen (ligger undervåning) på Mariakyrkan, Sätra området i Gävle. Hiss finns.

 

Ni är välkommen att fika med hembakat hallonpaj med vanlijsås med oss.

 

Adress: Forellplan 3, OBS! NY LOKAL.

Klicka på denna länken kartan till lokalen, Mariakyrkan, Gävle

 

Anmäl er till Anna (mail: willangirl@msn.com), Kia(mail: kiasilverdal@gmail.com

Senast onsdag 21/3, för att behöva veta hur många vill fika med hallonpaj med vanlijsås. Så det räcker till alla!

Meddela gärna om ni har allergi, diabetes, glutenfri osv i god tid.

 

Vänligen om personen som anmälde sig, sen blir sjuk, kan inte komma eller annat. Så lämnar återbud snarast. Då slipper vi handla för mycket i onödigt.

 

Fikaförsäljning och lekrummet för barnen finns på plats.

 

Barn, ungdomar, vuxna, teckenspråkiga, teckenspråksintresserade och allmänheten är hjärtligt välkomna!

 

DELA & SPRIDA GÄRNA !

Konsument.se - viktiga resurser för personer med funktionsnedsättningar

14 mar 2018

Ni kan läsa mer på konsuments länk: https://www.konsument.se/funktionsnedsattningar/

Det innehåller mycket bra viktiga information för er som vill ta reda på mer information, var man vänder sig till, hur man går vägen till, och så vidare.

Det finns tyvärr inga teckenspråksfilmer om detta. 

← Äldre inlägg


Hjärtligt välkomna!

Gamla och nya läsare till våra nystartade Teckenfyran webbsidan,  www.teckenfyran.n.nu !

Hoppas ni trivs bra här med Teckenfyran webbsidan.

Våra teckenspråkiga träffar preliminärt program 2018

16/1  Tisdag kl 14.00  Äldreboendet Forellplan, Gudtjänst och eftermiddagsfika, Sätra i Gävle. 

23/1  TISDAG KL 13-16.00 TRÄFFEN, Dövas pensionärers sektion Gävleborgs län, Tullbomsgården, S.Kopparslagargatan 7, Gävle. Klicka och kolla kartan Hitta vägen till Tullbomsgården.

27/1  LÖRDAG  TECKENFYRAN TRÄFFEN Kl 14-18. Lokalen på Mariakyrkan, Forellplan 3, GävleKlicka och kolla kartan hitta vägen till Mariakyrkan .  LÄS MER INFO.

24/2  LÖRDAG  TECKENFYRAN TRÄFFEN . Lokalen på Mariakyrkan, Forellplan 3, GävleKlicka och kolla kartan hitta vägen till Mariakyrkan .

24/3  LÖRDAG  TECKENFYRAN TRÄFFEN . Lokalen på Mariakyrkan, Forellplan 3, GävleKlicka och kolla kartan hitta vägen till Mariakyrkan .

21/4  LÖRDAG kl 11.00 , GDL:S ÅRSSTÄMMA. Tullbomsgården, S.Kopparslagargatan 7, Gävle. Klicka och kolla kartan Hitta vägen till Tullbomsgården. LÄS MER INFO.

28/4  LÖRDAG  TECKENFYRAN TRÄFFEN . Lokalen på Mariakyrkan, Forellplan 3, GävleKlicka och kolla kartan hitta vägen till Mariakyrkan . LÄS MER INFO.

14/5  MÅNDAG    VI ALLA I SVERIGE FIRAR 37 ÅRS TECKENSPRÅKETS DAG. LÄS MER.

26/5  LÖRDAG  TECKENFYRAN TRÄFFEN . Lokalen på Mariakyrkan, Forellplan 3, GävleKlicka och kolla kartan hitta vägen till Mariakyrkan . LÄS MER INFO 

S OM M A R U P P E H Å L L  

 

 

PS. Sprid gärna denna information till alla dina vänner som har båda mail, facebook, sms, texttelefon, bildtelefon och har inte mail och facebook!

 

 

Nyhetstipset

Vet någon som har något tips, info, nyheter, meddelande, annat eller vi inte vet? Tipsa oss!

Mailadress: teckenfyran@hotmail.com

 

Döva Pensionärers sektion Gävleborgs län

Årsprogram 2018

Tid: kl 13-16.00 TISDAGAR en gång i månaden.

Plats: Tullbomsgården, S.Kopparslagargatan 7, Gävle.

Klicka och kolla kartan Hitta vägen till Tullbomsgården

 
23/1  Tisdag kl 13-16.00

27/2  Tisdag kl 13-16.00

20/3  Tisdag kl 13-16.00 

17/4   Tisdag kl 13-16.00

21/4   Lördag kl 11.00  GDL:s årsstämma

22/5   Tisdag kl 13-16.00                

S o m m a r u p p e h å l l

21/8    Tisdag kl 13-16.00

18/9    Tisdag kl 13-16.00

16/10  Tisdag kl 13-16.00

20/11  Tisdag kl 13-16.00

 4/12   Tisdag kl 13-16.00

 
Hjärtligt varmt välkomna till träffen!

 

Kontaktperson: Åke Gillberg, Mail: ake.gillberg@live.com  SMS Mobil: 0709190216 för pensionärers sektion

 

Nyhetsbrev

Vill du ha nyhetsbrev direkt på mailen? Fyll i din mail här:

 

Länkar:

(Klicka på vilken länkar som ni vill läsa, så den öppnar nytt fönster.)

 

ily.jpgLäs mer vad är ILY tecken?

 

                                                                  

Q-KOD (Se en svart pricka bild.) Du kan även använda denna bilden som man skannar med en smartphone (iPhone, Android etc).

• Prova gratis • Proffsig design

• Bäst i test • Optimerad för Google

• Inbyggt nyhetsbrev

• Redan över 50 000 hemsidor byggda!