Om Teckenfyran

Hur började Teckenfyran med fika osv?

Cim berättade på GDL medlemsmötet under hösten 2008 om att en del och hon samt Suphannee, Sussi, Annica och hon tyckte att det saknar lokalen för döva, teckenspråkiga, teckenspråksintresserade och allmänheten att kunna träffa, fika, föreläsningar, osv. 

Cim frågade medlemmar om någon är intresserade att ordna teckenspråksträffar och fika. Då blev Suphannee, Annica, Sussi och Cim som ställde upp.

Därför de ställde upp frivilliga att hjälpa till och jobba frivilliga att göra i ordning med kaffe, te, läsk, pajer och bullar osv på Tullbomsgårdens lokalen i Gävle för att prova och se vad som händer under November 2008.

Under våren 2009 Ing-Marie Lundberg kom in i bilden som började jobba tillsammans med Teckenfyrans gruppen på Olofsgården lokalen. Hon är stiftkonsulent för teckenspråkigt arbete, främjande/tillsyn och jobbar för svenska kyrkans teckenspråksverksamheten i Uppsala stift. Hennes arbetsplatser är båda i Gävle och Uppsala.

Det kom så många barn, ungdomar, vuxna äldre döva, dövblinda, hörselskadade, teckenspråksintresserade och allmänheten. Många tycker det var jättetrevligt att ha teckenspråksträffar och ville fortsätta med det.

Flesta ville prova Olofsgårdens lokalen under februari 2009 och tyckte det var mysigare, trevligare, härligt och trivsam miljö. Det har hållit på till än i dag.

Det finns drygt 200-10 000 personer mer eller mindre för båda barn, ungdomar, vuxna, äldre döva, dövblinda, downs syndrom, hörselskadade, CI (Cochlea-implantat) och vuxendöva som bor utspridda i Gävleborgs län. 

Bara hörcentralen, Landsting Tolkcentralen Gävleborg, tekniska hörselvården osv vet precis om antal, namn, var dom bor i länet osv p g a sekretess.

Det gör att vi får aldrig personuppgifter från dom! Därför är det bättre att ni får komma själva till teckenspråksträffar istället.

Teckenfyran är helt frivilligt fristående gruppen och samarbetar med Gävleborgs Dövas Länsförening (GDL) och Ing-Marie Lundberg för Svenska Kyrkans teckenspråksverksamheten i Uppsala stift.

GDL ställer upp för oss om föresläsningars- och övriga kostnader. Ing-Marie Lundberg för Svenska kyrkans teckenspråksverksamheten i Uppsala stift,  ställer upp för oss och låter oss att använda lokalen.

Utan GDLs, Teckenfyrans gruppens, dövas, teckenspråkigas, teckenspråksintresserades och allmänhetens och Ing-Marie för Svenska kyrkans teckenspråksverksamhetens stöd har det aldrig gått!

ETT STORT TACK till döva, teckenspråkiga, teckenspråksintresserade, allmänheten, GDL, Ing-Marie Lundberg för Svenska kyrkans teckenspråksverksamheten som tror på Teckenfyran och stöttar Teckenfyrans gruppen och Teckenfyran dvs Teckenspråksträffar till 100% !

Det finns båda gamla och nya frivilliga teckenfyrans ansvarsgruppen och en del slutade p g a olika skäl.

Vi söker flera nya frivilliga folk som vill ställa upp och hjälpa till och jobba. Låter det intressant?  Maila till Teckenfyran på [javascript protected email address]

Många frågade om varför skaffar Gävleborgs Dövas Länsförening (GDL) eller Gävle-Sandvikens Dövas förening (GSDF) inte egen lokal och så vidare.

Gävle-Sandvikens Dövas förening (GSDF) hade haft egen källarlokalen i Brynäs, Gävle på slutet av 80 talet fram till 1994 och hyrde det för första gången. GSDF bildade år 1908 o hyrde och lånade ofta olika lokal överallt i Gävle bara för dagen.

Gävle kommuns gav fullt hyrebidraget till GSDF varje månad i ett par år. GSDF betalade fullt hyraräkning till fastighetsägaren varje månad. Då upphörde Gävle kommuns hyrebidraget utan orsak. 

GSDFs styrelsen försökte verkligen prata med Gävle kommun för att få svar och får dom att tänka om. Men fick aldrig svaret om varför och orsak.

GSDF upplevde att Gävle kommun var verkligen ointresserade och lyssnade inte och förstod inte om teckenspråk, kultur, behov, social, stöd, hjälp och annat var jätteviktigt. GSDF styrelsen och medlemmar blev så mycket ledsna.

GSDF försökte verkligen anstränga sig att klara ekonomi att kunna betala fullt till hyreräkning varje månad. Ekonomi var så små, ansträngd och räckte inte över till annat. GSDF tvingade uppsäga källarlokalen i 6 månader i förväg. Då försvann barn och ungdomar mycket snabbt sen GSDFs källarlokalen uppsagd. Det var så tråkigt att det hände på 90 talet.

GSDF är nedlagd under år 2004. Hälsinglands Dövas förening (HDF) och Gävleborgs Dövas Länsförening (GDL) lever fortfarande i Gävleborgs län.

Gävle kommun, landsting, myndigheter samt övriga lyssnar inte alls på oss och förstår inte vårt behov. De tror veta bättre än oss och tror veta bättre om vad som är bäst för oss osv. 

Det leder till att allt blir bara fel och allt dvs tillgängligheten fungerar inte i praktikten i verkligenheten för döva m.fl. Det fungerar bra för hörande dvs allmänheten i samhället. Men det fungerar inte för oss.

Gävle kommun, landsting, myndigheter och övriga förstår verkligen inte i verkligenheten och vet ofta inte mycket om döva m.fl , dövkultur, kompetens osv.

Problemet är att de förstår inte själva att de som orsakar det hela och skapar problem, oro, otillfredställande, respektslös, osv, så det blir stort konveksvenser för döva, m.fl. Inte bra.

Därför är det väldigt viktigt att alla ska våga säga: "Vi har inga kunskap om döva, m.fl och dövkultur, kompetens osv och vi vet inte mycket om det. Vi behöver er hjälp som har kunskap, kompetens, expert och ni vet precis vad ni behöver. Tala för oss, så vi hjälper er och ni hjälper oss. Så vi kan komma fram till bättre lösningar."

Det handlar ofta om okunskap, rädsla för det okända, förändringar och problemlösningar, oförstående, attityd, brist på intresse, samarbete, dialog, information, respektsfullt, värdefullt, bemötande, att få rätt stöd och hjälp, möta på halvvägen, förstår inte vårt behov för att komma fram till bra lösningar osv.

Det finns båda gamla och nya många folk inom Gävle kommun, Landstinget, myndigheter och övriga som kom och gick hela tiden med åren.

Där försvinner information och material om döva, m.fl, förskolor, dövskolor, gymnasieskolor för döva, hörselskadade, CI, osv, Arbetsförmedlingen dövkonsulenter i Sverige, tekniska hjälpmedel till hemmet och arbetsplatser, döva, hörselskadade, CI m.fl jobbar eller läser studier, behov, förslag och lösningar från GDL, döva, m.fl.

Även om teckenspråkstolkar, hur man beställer teckenspråkstolkar?, Står Landstinget Tolkcentralen står för teckenspråkstolkars kostnader? osv, gång på gång varje år trots detta påpekade många gånger under lång tid.

Så alla information och material går förlorad gång på gång under lång tid. Så är det än i dag.

De borde anställa eller köpa tjänster från döva, dövblinda, hörselskadade, CI m.fl eller GDL som informatör att komma ut till skolor, arbetsplatser, företagen, personalen och politiker inom kommun, landstinget och myndigheter osv inom Gävleborgs län.  

Då kan döva, m.fl resa runt och föreläsa om vad är teckenspråk? vad är döva?, tekniska hjälpmedel till hemmet och arbetsplater och allt möjligheter för olika målgrupper eller vad vill målgrupper veta, så det går bra.

Syftet med att sprida och öka kunskap, information, bättre förståelse, attityd, samarbete, dialog, bemötande, kärleksfullt, glädje, respektsfullt, alla människor har samma värde, osv i samhället.

För att minska fördomar, förtryck, diskrimeringen och ändra attityd osv.

Fast det finns numera tillgänglighetsprogrammet, språklagen, FN-konventationen, språkrådet hos Gävle kommun och Landsting Gävleborg.

Men de följer inte det och uppfyller inte det för döva, hörselskadade, dövblinda, osv om tillgänglighet, behov, teckenspråk, rätt hjälp och stöd, teckenspråkstolkar, sjukvården, äldreboende, hemtjänster, osv, deras webbsidor finns inte på teckenspråk, osv i länet! Listan är lång.

GDL lämnade in förslag om tillgänglighetsprogrammet till Gävle kommun under augusti 2011

Gävle kommun bad om GDLs och många funktionhindrade organistationers hjälp om vad som behöver förbättra tillgänglighet i samhället.

Det har gått snart i 3 år nu. Det händer inget trots GDL påpekade det flera gånger. Flera skandal dök upp i media och tidningar osv. När börjar Gävle kommun förändra det hela tillgänglighetsprogrammet vet vi inte. Vi fick bara svaret hela tiden flera gånger att Gävle kommun håller fortfarande med utredningen än. Så utredningen är inte klar än. Suck.

Döva kan inte lära sig att höra! Hörande kan lära sig teckenspråk!

Det kanske händer en vacker dag på en stor förändring, bättre kunskap, information, samarbete, dialog, respektsfullt osv att få Gävle kommun och landstinget Gävleborg att tänka om och ändra sig, ställa upp och stötta oss fullständigt i många år. GDL är öppen för nytt möte, dialog osv.

Om Landstinget Gävleborg och Gävle kommun eller övriga kanske läser här och tänker om och ändrar sig och vill erbjuda sig att hjälpa GDL, stötta GDL, dialog, ta emot GDLs hjälp, information, erfarenhet, veta precis vilka behov finns, lösningar och möta GDL på halvvägen osv? 

Så ta kontakta gärna med GDLs ordförande Rolf Lindfors. Skicka sms till Rolf mobilnr: 070-3360814 eller maila rolf.lindfors56@gmail.com  

 

 

 

Uppdaterade januari 2014


Hjärtligt välkomna!

Gamla och nya läsare till våra nystartade Teckenfyran webbsidan,  www.teckenfyran.n.nu !

Hoppas ni trivs bra här med Teckenfyran webbsidan.

Våra teckenspråkiga träffar preliminärt program 2020:

Teckenfyran har inte möjligt att ordna fikaträffar under år 2020  p g a olika skäl.
Därför kommer vi med förslag att det är NI som kan ordna själva fikaträffar på stan.
 

Om ni döva,hörselskadade, teckenspråkiga och icke teckenspråkiga vill träffa varandra och umgås och fika på stan, Gävle. Då kan ni smsa, mejla till någon ni känner eller Facebook och sprida vidare, och ordnar fikaträffar och ha det trevligt. Det går bra ändå om det kommer 2-5 personer eller flera personer att börja med. 

 

21/1  TISDAG KL 13-16.00 TRÄFFEN, Dövas pensionärers sektion Gävleborgs län, Tullbomsgården, S.Kopparslagargatan 7, Gävle. Klicka och kolla kartan Hitta vägen till Tullbomsgården.

1/2   LÖRDAG KL 12.30 KNYTKALASET, Gävleborgs Dövas Länsförening, Tullbomsgården, S.Kopparslagargatan 7, Gävle.Klicka och kolla kartan Hitta vägen till Tullbomsgården. 

18/2 TISDAG KL 13-16.00 TRÄFFEN, Dövas pensionärers sektion Gävleborgs län, Tullbomsgården, S.Kopparslagargatan 7, Gävle. Klicka och kolla kartan Hitta vägen till Tullbomsgården.

17/3 TISDAG KL 13-16.00 TRÄFFEN, Dövas pensionärers sektion Gävleborgs län, Tullbomsgården, S.Kopparslagargatan 7, Gävle. Klicka och kolla kartan Hitta vägen till Tullbomsgården.

21/4 TISDAG KL 13-16.00 TRÄFFEN, Dövas pensionärers sektion Gävleborgs län, Tullbomsgården, S.Kopparslagargatan 7, Gävle. Klicka och kolla kartan Hitta vägen till Tullbomsgården.

14/5 TORSDAG VI ALLA I SVERIGE FIRAR 39 ÅRS TECKENSPRÅKETS DAG.LÄS MER.

19/5  TISDAG KL 13-16.00 TRÄFFEN, Dövas pensionärers sektion Gävleborgs län, Tullbomsgården, S.Kopparslagargatan 7, Gävle. Klicka och kolla kartan Hitta vägen till Tullbomsgården.

SOMMARUPPEHÅLL

18/8  TISDAG KL 13-16.00 TRÄFFEN, Dövas pensionärers sektion Gävleborgs län, Tullbomsgården, S.Kopparslagargatan 7, Gävle. Klicka och kolla kartan Hitta vägen till Tullbomsgården.

15/9  TISDAG KL 13-16.00 TRÄFFEN, Dövas pensionärers sektion Gävleborgs län, Tullbomsgården, S.Kopparslagargatan 7, Gävle. Klicka och kolla kartan Hitta vägen till Tullbomsgården.

20/10  TISDAG KL 13-16.00 TRÄFFEN, Dövas pensionärers sektion Gävleborgs län, Tullbomsgården, S.Kopparslagargatan 7, Gävle. Klicka och kolla kartan Hitta vägen till Tullbomsgården.

 

25/10 SÖNDAG KL 12, GDL HÖSTMÖTE,

Tullbomsgården, LÄS HÄR INFO

 

17/11  TISDAG KL 13-16.00 TRÄFFEN, Dövas pensionärers sektion Gävleborgs län, Tullbomsgården, S.Kopparslagargatan 7, Gävle. Klicka och kolla kartan Hitta vägen till Tullbomsgården.

8/12  ONSDAG KL 13-16.00 TRÄFFEN, Dövas pensionärers sektion Gävleborgs län, Tullbomsgården, S.Kopparslagargatan 7, Gävle. Klicka och kolla kartan Hitta vägen till Tullbomsgården. 

 

PS. Sprid gärna denna information till alla dina vänner som har båda mail, facebook, sms, texttelefon, bildtelefon och har inte mail och facebook!

 

 

Nyhetstipset

Vet någon som har något tips, info, nyheter, meddelande, annat eller vi inte vet? Tipsa oss!

Mailadress: teckenfyran@hotmail.com

 

Döva Pensionärers sektion Gävleborgs län

Årsprogram 2020

Tid: kl 13-16.00 TISDAGAR en gång i månaden.

Plats: Tullbomsgården, S.Kopparslagargatan 7, Gävle.

Klicka och kolla kartan Hitta vägen till Tullbomsgården

 
21/1  Tisdag kl 13-16.00

18/2  Tisdag kl 13-16.00

17/3  Tisdag kl 13-16.00 

21/4   Tisdag kl 13-16.00

19/5   Tisdag kl 13-16.00                

S o m m a r u p p e h å l l

18/8    Tisdag kl 13-16.00

15/9    Tisdag kl 13-16.00

20/10  Tisdag kl 13-16.00

17/11  Tisdag kl 13-16.00

 8/12   Onsdag kl 13-16.00

 

 
Hjärtligt varmt välkomna till träffen!

 

Kontaktperson: Åke Gillberg, Mail: ake.gillberg@live.com  SMS Mobil: 0709190216 för pensionärers sektion

 

Nyhetsbrev

Vill du ha nyhetsbrev direkt på mailen? Fyll i din mail här:

 

Länkar:

(Klicka på vilken länkar som ni vill läsa, så den öppnar nytt fönster.)

 

ily.jpgLäs mer vad är ILY tecken?

 

                                                                  

Q-KOD (Se en svart pricka bild.) Du kan även använda denna bilden som man skannar med en smartphone (iPhone, Android etc).

• Prova gratis • Proffsig design

• Bäst i test • Optimerad för Google

• Inbyggt nyhetsbrev

• Redan över 50 000 hemsidor byggda!

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)