Ni kan söka bidrag hos SDR:s Testaments- och Donationsstiftelse


Ni kan läsa mer information på SDR:s webben länken: http://sdr.org/sveriges-dovas-riksforbund/stiftelse eller kolla direkt här.

Tänk på att söka bidrag i god tid. Ansökan ska vara senast den 1 februari 2019.
Stiftelsens namn är Sveriges Dövas Riksförbunds Testaments‑ och Donationsstiftelse.


SDR:s Testaments- och Donationsstiftelse

Stiftelsen delar ut pengar till olika ändamål (Se nedan). Frågor om stiftelsen / ansökningsblankett skickas till stiftelsen@sdr.org

Ansökan senast den 1 februari 2019
Ansökningsblankett


a) Till forskning och utvecklingsprojekt
Ändamålet som gynnar utveckling av dövas delaktighet i samhället och som bygger på samverkan, närhet och kunskapsförmedling mellan dövrörelsen, institutioner, organisationer och myndigheter som på olika sätt är berörda av arbetet kring dövfrågor.

b) Till SDR:s anslutna föreningarnas verksamhet
Ändamålet som gynnar utveckling av föreningsverksamhet och medlemsaktiviteter. Stiftelsen prioriterar först och främst barn- och ungdomsverksamhet, studieverksamhet och intressepolitisk verksamhet.

c) Till barn och ungdomar från Västernorrlands län (Anna och Teodor Sjöströms Minnesfond)
Ändamål utbildning för barn och ungdom.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ge gåvor och arv
Vill du hedra någon avliden genom en gåva sänder vi vårt minneskort till närmast anhörig med uppgift om givare. Vill du testamentera hela eller del av din kvarlåtenskap till förmån för döva skriver du bara in Sveriges Dövas Riksförbund som förmånstagare. PlusGiro 90 00 24-1. För att spara administrationskostnader sänder vi inget separat tack utan tackar dig redan nu. Gåvor och arv till SDR är befriade från skatt.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Stadgar

1. Stiftelsens namn
Stiftelsens namn är Sveriges Dövas Riksförbunds Testaments‑ och Donationsstiftelse.

2. Stiftelsens ändamål
Stiftelsens huvudsakligaändamål är:

• att främja vård av behövande döva.
• att främja döva barns eller döv ungdoms vård och fostran eller utbildning.
• att främja vetenskaplig undervisning eller forskning som berör dövas problem.

Stiftelsens ändamål är dessutom att, när medel därtill finnes, lämna anslag till SDR ‑ anslutna dövföreningars verksamhet.

3. Stiftelsens förvaltning
Stiftelsen förvaltas av SDR:s styrelse, som tillika utgör stiftelsens styrelse. Styrelsen skall varje år till SDR:s kongress eller representantskap avge av SDR:s revisor bestyrkt redovisning över fondmedlens användning. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen prövas årligen av SDR:s kongress eller representantskap.

4. Stiftelsens kapital
I enlighet med SDR:s stadgar skall stiftelsen tillföras alla medel som tillfaller förbundet eller någon av dess verksamhetsgrenar genom testamente eller donation, varmed förstås enskild gåva överstigande 2.000 kronors värde. Dessa medel jämte sådana testaments‑ och donationsmedel som må tillfalla stiftelsen direkt liksom sådana medel som må anslås till stiftelsens verksamhet av SDR, utgör det stiftelsens kapital som av dess styrelse skall användas för de i § 2 angivna ändamålen, för så vitt testator eller donator icke föreskrivit mot dem stridande ändamålsbestämmelser.

5. Anslag från stiftelsen
Ansökan om anslag från stiftelsen skall vara stiftelsens styrelse tillhanda senast den 1 februari varje år. styrelsen beslutar i mars månad varje år om anslag från stiftelsen. Ansökan till styrelsen skall åtföljas av;

a. Projektbeskrivning
b. Noggrann kostnadskalkyl
c. Uppgift om huruvida anslagsökts på annat håll
d. Uppgift om vem eller vilka som är huvudansvariga för projektet

Medelsanvändningen skall av mottagaren redovisas till stiftelsens styrelse inom tid och på sätt som styrelsen bestämmer.

6. Stiftelsens upplösning
Stiftelsen kan upplösas endast av ordinarie kongress på förslag av stiftelsens styrelse eller av SDR:s revisor. Upplöses stiftelsen, skall därefter kvarstående kapital användas till ändamål enligt § 2 som föreslås och och beslutas av SDR:s förbundskongress.

10 jan 2019


Hjärtligt välkomna!

Gamla och nya läsare till våra nystartade Teckenfyran webbsidan,  www.teckenfyran.n.nu !

Hoppas ni trivs bra här med Teckenfyran webbsidan.

Våra teckenspråkiga träffar preliminärt program 2019:

Teckenfyran har inte möjligt att ordna fikaträffar under år 2019   p g a olika skäl.
Därför kommer vi med förslag att det är NI som kan ordna själva fikaträffar på stan.
 

Om ni döva, hörselskadade, teckenspråkiga och icke teckenspråkiga vill träffa varandra och umgås och fika på stan, Gävle. Då kan ni skicka sms, mejla, eller skriva privat FB messenger till någon som ni känner till och sprida vidare, eller skriva in er inlägg på er egen FB sidan, för att se om det finns någon som är intresserad att träffa och ordna fikaträffar och ha det trevligt. Det går bra ändå om det kommer 2-5 personer eller flera personer att börja med. 

 

22/1  TISDAG KL 13-16.00 TRÄFFEN, Dövas pensionärers sektion Gävleborgs län, Tullbomsgården, S.Kopparslagargatan 7, Gävle. Klicka och kolla kartan Hittavägen till Tullbomsgården.

25/1 FREDAG KL 18.00 GDL:s medlemsmöte på Tullbomsgården, S.Kopparslagargatan 7, Gävle. Klicka och kolla kartan Hitta vägen till Tullbomsgården. LÄS MER INFO PÅ T4 WEBBEN.

12/2 TISDAG KL 13-16.00 TRÄFFEN, Dövas pensionärers sektion Gävleborgs län, Tullbomsgården, S.Kopparslagargatan 7, Gävle. Klicka och kolla kartan Hitta vägen till Tullbomsgården.

  1/3 FREDAG kl 18-21.30 Trevlig samkväm, Tullbomsgården, Gävle. Läs mer info.

19/3 TISDAG KL 13-16.00 TRÄFFEN, Dövas pensionärers sektion Gävleborgs län, Tullbomsgården, S.Kopparslagargatan 7, Gävle. Klicka och kolla kartan Hitta vägen till Tullbomsgården.

6/4 LÖRDAG KL 11.00 GDL:s ÅRSSTÄMMAN, Tullbomsgården, S.Kopparslagargatan 7, Gävle. Klicka och kolla kartan vägen till Tullis. LÄS MER

16/4 TISDAG KL 13-16.00 TRÄFFEN, Dövas pensionärers sektion Gävleborgs län, Tullbomsgården, S.Kopparslagargatan 7, Gävle. Klicka och kolla kartan Hitta vägen till Tullbomsgården.

14/5 TISDAG VI ALLA I SVERIGE FIRAR 38 ÅRS TECKENSPRÅKETS DAG.LÄS MER.

21/5  TISDAG KL 13-16.00 TRÄFFEN, Dövas pensionärers sektion Gävleborgs län, Tullbomsgården, S.Kopparslagargatan 7, Gävle. Klicka och kolla kartan Hitta vägen till Tullbomsgården.

SOMMARUPPEHÅLL

20/8  TISDAG KL 13-16.00 TRÄFFEN, Dövas pensionärers sektion Gävleborgs län, Tullbomsgården, S.Kopparslagargatan 7, Gävle. Klicka och kolla kartan Hitta vägen till Tullbomsgården.

17/9  TISDAG KL 13-16.00 TRÄFFEN, Dövas pensionärers sektion Gävleborgs län, Tullbomsgården, S.Kopparslagargatan 7, Gävle. Klicka och kolla kartan Hitta vägen till Tullbomsgården.

22/10  TISDAG KL 13-16.00 TRÄFFEN, Dövas pensionärers sektion Gävleborgs län, Tullbomsgården, S.Kopparslagargatan 7, Gävle. Klicka och kolla kartan Hitta vägen till Tullbomsgården.

19/11  TISDAG KL 13-16.00 TRÄFFEN, Dövas pensionärers sektion Gävleborgs län, Tullbomsgården, S.Kopparslagargatan 7, Gävle. Klicka och kolla kartan Hitta vägen till Tullbomsgården.

4/12  TISDAG KL 13-16.00 TRÄFFEN, Dövas pensionärers sektion Gävleborgs län, Tullbomsgården, S.Kopparslagargatan 7, Gävle. Klicka och kolla kartan Hitta vägen till Tullbomsgården. 

 

PS. Sprid gärna denna information till alla dina vänner som har båda mail, facebook, sms, texttelefon, bildtelefon och har inte mail och facebook!

 

 

Nyhetstipset

Vet någon som har något tips, info, nyheter, meddelande, annat eller vi inte vet? Tipsa oss!

Mailadress: teckenfyran@hotmail.com

 

Döva Pensionärers sektion Gävleborgs län

Årsprogram 2018

Tid: kl 13-16.00 TISDAGAR en gång i månaden.

Plats: Tullbomsgården, S.Kopparslagargatan 7, Gävle.

Klicka och kolla kartan Hitta vägen till Tullbomsgården

 
23/1  Tisdag kl 13-16.00

12/2  Tisdag kl 13-16.00

19/3  Tisdag kl 13-16.00 

16/4   Tisdag kl 13-16.00

21/5   Tisdag kl 13-16.00                

S o m m a r u p p e h å l l

20/8    Tisdag kl 13-16.00

17/9    Tisdag kl 13-16.00

22/10  Tisdag kl 13-16.00

19/11  Tisdag kl 13-16.00

 4/12   Tisdag kl 13-16.00

 

 
Hjärtligt varmt välkomna till träffen!

 

Kontaktperson: Åke Gillberg, Mail: ake.gillberg@live.com  SMS Mobil: 0709190216 för pensionärers sektion

 

Nyhetsbrev

Vill du ha nyhetsbrev direkt på mailen? Fyll i din mail här:

 

Länkar:

(Klicka på vilken länkar som ni vill läsa, så den öppnar nytt fönster.)

 

ily.jpgLäs mer vad är ILY tecken?

 

                                                                  

Q-KOD (Se en svart pricka bild.) Du kan även använda denna bilden som man skannar med en smartphone (iPhone, Android etc).

• Prova gratis • Proffsig design

• Bäst i test • Optimerad för Google

• Inbyggt nyhetsbrev

• Redan över 50 000 hemsidor byggda!

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)