Föreläsaren PiaKerstin (Kia) Silverdal berättade intressant om sitt eget företagare, PalliaVårdTecken den 1 september.

Hon är undersköterska & utbildade palliativa vård. PallivaVårdTecken är ett ambulerande företag som erbjuder sina tjänster till Landsting, kommuner, privata vårdgivare och vårdtagare, döva/dövblinda och hörselskadade och erbjuder på teckenspråk.

Det betyder att Kia kan resa till städer i hela Sverige och jobba. Om landsting, kommuner osv anlitar henne. Även hon kan vara hos döva/dövblinda, hörselskadade patienter som är döende eller svåra sjuka mot döden på slutet i livet och stötta dom.

Socionom Birgitta Martinell gjorde Sveriges Dövas Pensionärsförbund (SDP) projekt enkätundersökningen, Valfrihet och värdighet saknas hos äldre döva! Flesta mår dåligt, fysiskt, psyiskt, känner sig isolering. Det leder ofta att de försämrar snabbt till döden än hörande i hela Sverige.

Kia talade om att det är brist kunskap på dövas kultur, teckenspråk och dövas identitet hos hörande personal. Alla har samma villkor oavsett funktionshinder.

Landsting, kommuner osv tror ofta att det räcker bara med att beställa teckenspråkstolk till hörande personal inom sjukvården, äldreboende osv som kan vara med och tolkar för döva/dövblinda och hörselskadade patienter vid t.ex samtal, få rätt stöd och hjälp om behandlingar/ behov, läkarbesök, mediciner, sjukgymnast, osv.

Teckenspråkstolkar kan inte vara med patienter hela dygnet hela tiden, tolkar allt det säger från tal till teckenspråk och tvärtom också. De är netural och tystnadsplikt. Landstinget tolkcentral har ofta för lite heltidanställda och anlitar ofta frilansar teckenspråkstolkar. Det fungerar inte så. Det kan teckenspråkskunniga utbildade undersköterskor/sjuksköterskor göra när som helst på äldreboende eller övriga.

Äldre döva/dövblinda, hörselskadade boende blir isolerade i sitt rum. Medan äldre hörande boende är ute med aktiviter med personal. Därför hörande personal kan inte kommunicera på teckenspråk.

Äldre döva, dövblinda, hörselskadade boendes språkförmågan försvinner tyna bort. Orsaken är att personal kan inte teckenspråk. Det räcker inte att skriva lappar till varandra. Nyckelordet finns inte i lappen utan kroppspråket när man tecknar till varandra. Så ökar språkförmågan och livkvalitet blir bättre. Samma med talspråket.

Döva/dövblinda, hörselskadade äldreboende behöver verkligen hjälp och stöd men får inte tillräckligt på samma villkor som hörande äldreboende. P g a okunskap och kommunikationsproblem osv.

Landsting, kommuner osv har fortfarande inte riktigt förstått att det räcker INTE med teckenspråkstolkar. De följer inte tillgänglighetsprgrammet, FN-konvenationen, språklagen och språkrådet. De kan därför anställa eller köpa tjänster från döva, hörselskadade och hörande med undersköterskor/ sjuksköterskor som kan prata teckenspråk flytande .

Ett exempel: en döv patient döende i Östersund bad om få en tolk och fick avslog och dog ensam. Patienten var så orolig, rädd, ångest och orkeslös och behövde verkligen hjälp. Landsting Östersund sjukhuset och personal förstod inte patientens behov och kunde inte teckenspråk.

Vart tog medvetandet, tillgänglighet, kunskap, information, bemötande, attityd, beetende, respektfullt, kärleksfullt, samarbete, förståelse vägen?

Fast hörande talar bara talspråk och kan höra. Döva osv kan inte lära sig att höra. Hörande kan lära sig teckenspråk. Samma sak med Minoritetsspråket gruppen, finska, samiska, judiska, romaniska språk får använda sin rättigheter och modersmål talspråk, kultur, osv på äldreboende, skolor, allmänheten osv.

Det finns bara äldreboende döva/dövblinda och hörselskadade i Malmö, Göteborg och Stockholm med teckenspråkskunniga döva/dövblinda, hörselskadade och hörande personal.

Därför ville Kia ändra på det. Se mer information på hennes webbsidan: www.palliavardtecken.se Där finns hennes kontaktuppgifter också.

Om ni är intresserad av SDPs projekt enkätundersökningen om Valfrihet och värdighet saknas hos äldre döva! att läsa. Ni kan ladda PDF filen, SDPs projekt enkätundersökningen.

Om ni jobbar som personal inom äldreomsorg, grupper, akuten, sjukvården, likande osv, som kan teckenspråk flytande inom Gävleborgs län.

Vi vore tacksam om ni mailar till GDL (Gävleborgs Dövas Länsförening) ordförande Anders (se kontakta). Då ser GDL styrelsen till att ta upp förslagnamn osv till landsting, kommuner osv som kan använda dom på bra sätt. För att förbättra situtationer. Beroende på var man bor i länet.

Sammanfattade och skriven av Teckenfyran

 

 

 

15 okt 2012

Comments powered by Disqus

 

Hjärtligt välkomna!

Gamla och nya läsare till våra nystartade Teckenfyran webbsidan  

www.teckenfyran.n.nu !

Hoppas ni trivs bra här med nya webbsidan.

Våra teckenspråkiga träffar preliminärt program 2017

 

11/1  Onsdag    MÄSSAN & SOPPLUNCH PÅ TECKENSPRÅK, Heliga Trefaldighetskyrkan mitt i stan i Gävle, Klicka på hittan vägen till Heliga Trefaldighets kyrkan

28/1  LÖRDAG  TECKENFYRAN TRÄFFEN Kl 15-18. Olofsgården, Lilla Vattugränd 4, GävleKlicka och kolla kartan Hitta vägen till Olofsgården .  LÄS MER INFO.

31/1  Tisdag kl 14.00  Äldreboendet Forellplan, Gudtjänst och eftermiddagskaffe, Sätra i Gävle.

14/2  Tisdag kl 18.30, Gävle Heliga Trefaldighets kyrka, Förbönsgudtjänst och kvällsfika.

 

18/2  LÖRDAG  TECKENFYRAN TRÄFFEN KL 15-18. Olofsgården, Lilla Vattugränd 4, GävleKlicka och kolla kartan Hitta vägen till Olofsgården . LÄS MER INFO.

20/2  Måndag kl 18.30, kostnadsfri föreläsning Göran Larsson med teckenspråkstolkning, Svenska kyrkan Björksätra i Sandviken. LÄS MER INFO.

28/2  Tisdag kl 14.00  Äldreboendet Forellplan, Gudtjänst och eftermiddagskaffe, Sätra i Gävle.

25/3  LÖRDAG  TECKENFYRAN TRÄFFEN KL 15-18. Olofsgården, Lilla Vattugränd 4, Gävle.  Klicka och kolla kartan Hitta vägen till Olofsgården .

26/3   Söndag kl 11-19.00, GDL:S ÅRSSTÄMMA. Tullbomsgården, S.Kopparslagargatan 7, Gävle. Klicka och kolla kartan Hitta vägen till Tullbomsgården. LÄS MER INFO.

19/4 ONSDAG kl 12.30 Mässan & sopplunch, Gävle Heliga Trefaldighets kyrka.

22/4 LÖRDAG kl 11.30 föreläsning på Nya kyrkans hus (Kaplansgatan 1) och Gävle Ångestloppet. TECKENSPRÅKSTOLKAR FINNS PÅ PLATS! LÄS MER INFO.

29/4  LÖRDAG  TECKENFYRAN TRÄFFEN KL 15-18. Olofsgården, Lilla Vattugränd 4, GävleKlicka och kolla kartan Hitta vägen till Olofsgården . LÄS MER INFO.

  3/5 ONSDAG kl 12.30 Mässan & sopplunch, Gävle Heliga Trefaldighets kyrka.

  9/5 TISDAG kl 18.30, Gävle Heliga Trefaldighets kyrka, Förbönsgudtjänst och kvällsfika med smörgås.

14/5  SÖNDAG    VI ALLA I SVERIGE FIRAR TECKENSPRÅKETS DAGS 36 år . LÄS MER.

17/5  ONSDAG    Svenska Kyrkans Teckenspråksverksamhet i Gävle Stift ordnar dagutflykt till andakt, konstutställningen "Kännbart" och lunch i Sandviken.

18/5 TORSDAG KL 19.00  Filmen The Tribe, Konsthallen (Folkets Hus) Sandviken. LÄS MER INFO.

20/5 LÖRDAG KL 12.00 - 12.45  LUNCHVISNING Teckenspråkstolkad - KÄNNBART UTSTÄLLNING. LÄS MER INFO.

27/5  LÖRDAG  TECKENFYRAN TRÄFFEN KL 15-18. Olofsgården, Lilla Vattugränd 4, GävleKlicka och kolla kartan Hitta vägen till Olofsgården . LÄS MER INFO.

  2/6 FREDAG KL 18.30 GDL INFORMATIONSTRÄFF, Tullbomsgården, S.Kopparslagargatan 7, Gävle. Klicka och kolla kartan Hitta vägen till Tullbomsgården. LÄS MER INFO.

16/9 LÖRDAG kl 11. GDL HÖSTMÖTE & SURSTRÖMMINGSFEST, Tullbomsgården, S.Kopparslagargatan 7, Gävle. Klicka och kolla kartan Hitta vägen till Tullbomsgården. LÄS HÄR MER INFO.

30/9 LÖRDAG TECKENFYRAN (Teckenspråksfika) KL 15-18 OBS! NY LOKALEN, Forellplan 3 i Sätra, Gävle. Klicka och kolla kartan till ny lokalen. LÄS HÄR MER INFO.

21/10 LÖRDAG FÖRESTÄLLNING LANDET INUTI - TECKENSPRÅKSTOLKAS, GÄVLE!  LÄS MER INFO

28/10 LÖRDAG TECKENFYRAN (Teckenspråksfika) KL 13-18 OBS! ÄNDRAT TID OCH NY LOKALEN, Forellplan 3, Sätra i GävleKlicka och kolla kartan till ny lokalen.   LÄS MER INFO

12/11 LÖRDAG kl 11. Gävleborgs Dövas Länsförening & Dövas Pensionärers sektion jubileum  LÄS MER HÄR INFO.

25/11 LÖRDAG TECKENFYRAN (Teckenspråksfika) OBS! NY LOKAL, Forellplan 3, Sätra i Gävle. Klicka och kolla kartan till ny lokalen.   LÄS MER HÄR INFO.

9/12 LÖRDAG  GÄVLEBORGS DÖVAS LÄNSFÖRENING JULBORD , Hos Evas Restaurang, Gävle strand, Gävle. MER INFO SENARE

16/12 LÖRDAG TECKENFYRAN (Teckenspråksfika) OBS! NY LOKAL, Forellplan 3, Sätra i GävleKlicka och kolla kartan till ny lokalen. 

 

 

PS. Sprid gärna denna information till alla dina vänner som har båda mail, facebook, sms, texttelefon, bildtelefon och har inte mail och facebook!

 

Plats: Olofsgården,

Lilla Vattugränd 4,  Gävle

Klicka och kolla kartan Hitta vägen till Olofsgården

 

Nyhetstipset

Vet någon som har något tips, info, nyheter, meddelande, annat eller vi inte vet? Tipsa oss!

Mailadress: [javascript protected email address]

 

Döva Pensionärssektion träffar i Gävleborgs län. 

Årsprogram 2017

Tid: kl 13-16.00 TISDAGAR en gång i månaden.

Plats: Tullbomsgården, S.Kopparslagargatan 7, Gävle.

Klicka och kolla kartan Hitta vägen till Tullbomsgården

 
17/1   Tisdag kl 13-16.00

21/2   Tisdag kl 13-16.00

21/3   Tisdag kl 13-16.00 

26/3   Söndag kl 11-19.00  GDL:s årsstämma

18/4   Lördag kl 10-19.00   

23/5   Tisdag kl 13-16.00   

13/6   Ev. Tisdag kl 13-16.00                

Sommaruppehåll

22/8    Tisdag kl 13-16.00

19/9    Tisdag kl 13-16.00

17/10  Tisdag kl 13-16.00

21/11  Tisdag kl 13-16.00

 5/12   Tisdag kl 13-16.00

 
Hjärtligt varmt välkomna till träffen!

 

Kontaktperson: Åke Gillberg, Mail: ake.gillberg@live.com  SMS Mobil: 0709190216 för pensionärssektion

 

Nyhetsbrev

Vill du ha nyhetsbrev direkt på mailen? Fyll i din mail här:

 

Länkar:

(Klicka på vilken länkar som ni vill läsa, så den öppnar nytt fönster.)

 

ily.jpgLäs mer vad är ILY tecken?

 

                                                                  

Q-KOD (Se en svart pricka bild.) Du kan även använda denna bilden som man skannar med en smartphone (iPhone, Android etc).

• Prova gratis • Proffsig design

• Bäst i test • Optimerad för Google

• Inbyggt nyhetsbrev

• Redan över 50 000 hemsidor byggda!